Μαθησιακές Δυσκολίες και Μνήμη: Στρατηγικές ενίσχυσης

Όπως η καθημερινή προπόνηση βελτιώνει τις επιδόσεις ενός αθλητή έτσι και η μνήμη με συστηματική εξάσκηση βελτιώνεται και ενισχύεται η επίδοσή της.

Read More →