Μαρία Παπαϊωάννου

Εργασιακή Εμπειρία Η πρακτική της άσκηση πραγματοποιήθηκε σε κέντρο ειδικών θεραπειών, όπου περιλάμβανε αντιμετώπιση δυσκολιών σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, ΔΕΠ-Υ, […]

Read More →

Η πρώτη φορά… στην ειδική αγωγή

Κάποια στιγμή η δασκάλα θα καλέσει για πρώτη φορά τον γονέα, διότι παρατηρεί δυσκολίες στην συμπεριφορά του παιδιού, στον λόγο ή στη συγκέντρωση. Συχνά βέβαια, αυτές τις δυσκολίες τις έχουν παρατηρήσει

Read More →