Ομάδες Ενίσχυσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Οι ομάδες ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων είναι κατάλληλα σχεδιασμένες για παιδιά με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος, Νοητική Υστέρηση και Διαταραχή Συναισθήματος. Μέσα […]

Read More →

“Παίζοντας” με τα Αισθητηριακά Συστήματα

Η κατάλληλη συμπεριφορά και η δράση των παιδιών εξαρτάται από την λήψη και την επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνουν από το περιβάλλον μέσω των αισθητηριακών συστημάτων

Read More →

Εφηβεία και Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος: Δημιουργικές Δραστηριότητες

Η εφηβεία είναι μία μεταβατική περίοδος, γεμάτη προκλήσεις τόσο για εφήβους τυπικής ανάπτυξης όσο και για εφήβους με ΔΑΦ.

Read More →