Τα γράμματα ΠΑΙΖΟΥΝ, το παιδί ΜΑΘΑΙΝΕΙ!

Παρακάτω παρουσιάζονται δραστηριότητες τις οποίες γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν ώστε να διευκολύνουν τα παιδιά να μάθουν τα γράμματα με […]

Read More →

Tips αντιμετώπισης δυσγραφίας στο σπίτι

Η γραφή αποτελεί μία αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς και έναν πολύπλοκο μηχανισμό που απαιτεί αρκετές δεξιότητες από το παιδί, όπως κινητικές αλλα […]

Read More →

“Παίζοντας” με τα Αισθητηριακά Συστήματα

Η κατάλληλη συμπεριφορά και η δράση των παιδιών εξαρτάται από την λήψη και την επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνουν από το περιβάλλον μέσω των αισθητηριακών συστημάτων

Read More →

Δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας που πρέπει να έχουν κατακτηθεί από ένα παιδί προσχολικής ηλικίας

Η αδρή και η λεπτή κινητικότητα αποτελούν βασικές δεξιότητες για την ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη ενός παιδιού

Read More →