Εφηβεία και Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος: Δημιουργικές Δραστηριότητες

Η εφηβεία είναι μία μεταβατική περίοδος, γεμάτη προκλήσεις τόσο για εφήβους τυπικής ανάπτυξης όσο και για εφήβους με ΔΑΦ.

Read More →

Προγράμματα Μελέτης Σχολικών Μαθημάτων

Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσλεξία κλπ.) εκδηλώνουν προβλήματα που σχετίζονται με την κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων όπως είναι […]

Read More →

Η Διαχείριση Των Συναισθημάτων Στην Εφηβεία. Ο Ρόλος Των Γονέων!

Η ικανότητα συναισθηματικής αυτορρύθμισης, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Read More →

Μαθησιακές Δυσκολίες και Μνήμη: Στρατηγικές ενίσχυσης

Όπως η καθημερινή προπόνηση βελτιώνει τις επιδόσεις ενός αθλητή έτσι και η μνήμη με συστηματική εξάσκηση βελτιώνεται και ενισχύεται η επίδοσή της.

Read More →