Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής

Τι εννοούμε με τον όρο “Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής” Οι Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής συνίστανται στις δραστηριότητες: σίτισης- πόσης (εκτέλεση λειτουργιών όπως μάσηση, […]

Read More →