Έλλη-Μαρία Βουτσινά

Επιστημονική Υπεύθυνη του κέντρου
Εκπαιδευτικός- Ειδική παιδαγωγός

elli-maria-voutsina-1

Εργασιακή Εμπειρία

Διευθύντρια - Yπεύθυνη των επιστημονικών προγραμμάτων
Υπεύθυνη Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής
Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης «Ενθάρρυνση»

Προγραμμάτων εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου με μαθησιακές δυσκολίες – ΔΕΠ-Υ. Ταυτόχρονα, διοργανώνει τις ομάδες ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και νοητική υστέρηση

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Ιδιωτικές και σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εφαρμόζοντας προγράμματα διδασκαλίας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση, εγκεφαλική παράλυση και διαταραχή του αυτιστικού φάσματος.

Δομές κοινωφελούς χαρακτήρα

Οι οποίες υποστηρίζουν ενήλικες και παιδιά με νοητική υστέρηση.

Εκπαίδευση

Αποτέλεσμα των σπουδών της είναι η δυνατότητα χορήγησης σταθμισμένων δοκιμασιών αξιολόγησης (πχ. Αθηνά Test, Raven Test) και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους. Είναι πιστοποιημένη στην εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών PECS, TEACH, ABA, Social Stories.

Παιδοψυχολογία στο τμήμα Ψυχολογίας
University of Central Lancashire της Μ. Βρετανίας

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της εξειδίκευσης, ασχολήθηκε με την πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και συμμετείχε σε ομάδες εφήβων με στόχο την αναγνώριση των συναισθημάτων και την επίτευξη συναισθηματικής αυτορρύθμισης.

Ειδική Παιδαγωγός
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμμετοχή της σε ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή, με τίτλο «Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία»

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών