Φαίδρα-Δεσποινα Κραββαρίτη

Καθηγήτρια

faidra-despoina-krabbariti

Εργασιακή Εμπειρία

Διδασκαλία
θετικών μαθημάτων και αγγλικών
Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης «Ενθάρρυνση»

 Τα τελευταία χρόνια, ασχολείται με την διδασκαλία θετικών μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου με μαθησιακές δυσκολίες και διάσπαση προσοχής.

 

Έχει εργαστεί σε φροντιστηριακούς ομίλους διδάσκοντας αγγλικά από τη νηπιακή ηλικία μέχρι και το επίπεδο Proficiency.

Εκπαίδευση

Έχει εκπαιδευτεί στην οργάνωση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες – ΔΕΠ/Υ έχοντας πιστοποίηση από το κέντρο Κ.Ε.Κ CONSUL, μετά από συμμετοχή της στο αντίστοιχο πρόγραμμα εξειδίκευσης. 

 

Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά και έχει άδεια διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας.

 

Τελειόφοιτη του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο ‘Γεωφυσική – Σεισμολογία’ και είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του ίδιου τμήματος.

 

Εκπαιδευτικός του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Αθηνών