Αναστασία Καλάκου

Φιλόλογος και Ειδική Παιδαγωγός

kalakou-anastasia

Εργασιακή Εμπειρία

Φιλόλογος και ειδική παιδαγωγός

Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης «Ενθάρρυνση»

Μελέτη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες Δημοτικού και Γυμνασίου

Έχει συνεργαστεί με παιδοψυχολόγο, όπου είχε αναλάβει τον σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχή άγχους

Έχει εργαστεί στο πρόγραμμα «After school» της «Civis Plus» όπου είχε αναλάβει την καθημερινή μελέτη παιδιών Δημοτικού και Γυμνασίου.

Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακές σπουδές
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
στο University of Nicosia

Ειδική παιδαγωγός
παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή, από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Σπούδασε στο τμήμα Κλασικής Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σεμινάρια

Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες.

Έχει πιστοποίηση στην χορήγηση του αξιολογητικού εργαλείου «Αθηνά Τεστ».

Έχει γνώσεις του τυφλού συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille.