Μαρία Παπαϊωάννου

Βοηθός Εργοθεραπείας

20230310_201159

Εργασιακή Εμπειρία

Η πρακτική της άσκηση πραγματοποιήθηκε σε κέντρο ειδικών θεραπειών, όπου περιλάμβανε αντιμετώπιση δυσκολιών σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, ΔΕΠ-Υ, Νοητική
Υστέρηση και Δυσπραξία, σε παιδιά ηλικιών από 2,5 έως 12 ετών.

 

Επιπρόσθετα στην πρακτική της άσκηση, ενημερώθηκε για τον θεραπευτικό εξοπλισμό της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (S.I.), καθώς υπήρξε βοηθός εκπαίδευσης σε σύστημα επικοινωνίας ανταλλαγής εικόνων (PECS).

Εκπαίδευση

Έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια και ημερίδες που άπτονται των επιστημονικών της ενδιαφερόντων.

 

Πιο συγκεκριμένα, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την

  • αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ (Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου),
  • της Δυσπραξίας (Άρθρωσις, Κέντρο Θεραπειών),
  • της ΔΑΦ (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),
  • την σίτιση και αυτονομία της τουαλέτας (Άρθρωσις, Κέντρο Θεραπειών).

Βοηθός Εργοθεραπείας
του Πειραματικού Δ.Ι.Ε.Κ., Νίκαιας Αττικής

Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος Αθήνας