Παναγιώτα Μάκκα

Λογοπεδικός / Λογοθεραπεύτρια

panagiota-makka

Εργασιακή Εμπειρία

Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση
παιδιών με προβλήματα λόγου και ομιλίας.
Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης «Ενθάρρυνση»

Λογοθεραπευτικά προγράμματα
για παιδιά με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος
Σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαίδευση

Θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως

Εντατική Αλληλεπίδραση
Ινστιτούτο Έρευνας και Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ)

DIR 101-Floortime
Παιδιατρικό Ινστιτούτο

Λογοπεδικός στο τμήμα Λογοθεραπείας
Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος Πατρών