Υπηρεσίες

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού στον χώρο μας λειτουργούν τα ακόλουθα προγράμματα