Ειδική Αγωγή

Με τον όρο «Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής» αναφερόμαστε σε ένα εξατομικευμένο και άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να ενισχύσει τις ικανότητες μάθησης του μαθητή, να διευρύνει το γνωστικό του επίπεδο και να ενισχύσει την εμφάνιση της επιθυμητής συμπεριφοράς.

Τα προγράμματα ειδικής αγωγής απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους με δυσκολίες όπως:

Οι παραπάνω διαταραχές μπορεί να οφείλονται σε ποικίλα αίτια όπως:

certification

Ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του κάθε παιδιού εφαρμόζονται και τα αντίστοιχα προγράμματα ειδικής αγωγής.

Προσχολική Ηλικία:

Στόχος των προγραμμάτων ειδικής αγωγής είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να κατακτήσουν τις έννοιες και τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για την καθημερινή ζωή. Συγκεκριμένα το παιδί με την χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων βελτιώνει τις γνώσεις του σχετικά με αντικείμενα καθημερινής χρήσης, χρώματα- σχήματα, εποχές-μήνες κ.α.

Σχολική ηλικία:

books-apple

Επίσης ενισχύονται οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτέλεση οδηγιών, τον οπτικοκινητικό συντονισμό και τον χωροχρονικό προσανατολισμό.

Ένα ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού δυσκολεύεται να επιτύχει τον αντίστοιχο για την ηλικία του μαθησιακό στόχο κυρίως λόγω μαθησιακών δυσκολιών ή εξελικτικών και ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών. Οι δυσκολίες αυτές εμποδίζουν τον μαθητή να αποδώσει επαρκώς στο σχολείο, με αποτέλεσμα εκείνος να απογοητεύεται και συχνά να δείχνει άρνηση για το σχολείο.

Συνήθως το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάγνωση (πχ. αργή ανάγνωση, μη τήρηση των σημείων στίξης, παράληψη γραμμάτων-συλλαβών, ελλιπή κατανόηση κειμένου κ.α.), την γραφή (πχ. δυσανάγνωστα γράμματα, παράλειψη τόνων, αντιστροφή γραμμάτων (3 – ε) κ.α.) και την αριθμητική (πχ. αντιστροφή αριθμών (1429-1492), μπερδεύουν τα μαθητικά σύμβολα, δυσκολεύονται να επεξεργαστούν τα αριθμητικά προβλήματα κ.α.). Πιο αναλυτικά εδώ (θα προσθέσουμε έναν σύνδεσμο εδώ)

Τα προγράμματα ειδικής αγωγής γίνονται ευχάριστα καθώς χρησιμοποιούνται ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες:
Τα προγράμματα Ειδικής Αγωγής μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά ανάλογα με τις δραστηριότητες που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του παιδιού.