Ενίσχυση Κοινωνικών
Δεξιοτήτων

Οι ομάδες ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων είναι κατάλληλα σχεδιασμένες για παιδιά με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος και Νοητική Υστέρηση. Επίσης, υπάρχουν ομάδες που είναι κατάλληλες για παιδιά με Διάσπαση Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και Διαταραχή Συναισθήματος.

lamp

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών. Τα παιδιά τοποθετούνται σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους, τις δυνατότητες και τις δεξιότητές τους.

Μέσα από μία σειρά δομημένων δραστηριοτήτων τα παιδιά βελτιώνουν:

Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα ενθαρρύνεται

Οι ομάδες ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελούνται από δύο μέρη το πρώτο, το θεωρητικό και το δεύτερο, το πρακτικό.

bubble-7

Θεωρητικό μέρος

Γίνεται η γνωριμία των παιδιών τόσο μεταξύ τους όσο και με τους θεραπευτές. Ενώ παράλληλα, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες (συμβολικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, κοινωνικές ιστορίες) το παιδί αποκτά γνώσεις αλλα και επικοινωνιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για καταστάσεις καθημερινής ζωής (αγορά στο σούπερ μάρκετ, τηλεφωνική επικοινωνία, κυκλοφοριακή αγωγή). Ταυτόχρονα ενισχύεται η αυτοεκτίμηση τους, η ενσυναίσθηση τους και οι συνεργατικές τους δεξιότητες.

pencil-ruller

Βιωματικό μέρος

Τα παιδιά της ομάδας συνοδευόμενα από τους έμπειρους θεραπευτές μας επισκέπτονται καταστήματα της γειτονιάς (π.χ φούρνο, σούπερ μάρκετ, φαρμακείο κλπ.) ώστε να μεταφέρουν στην πράξη δεξιότητες στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί σε θεωρητικό επίπεδο. Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας συμμετέχουν σε project δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων με στόχο την βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

leaf-circle

Στις ομάδες:

Στόχος των ομάδων:

lamp

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 14:00 – 21:00 Τηλ. επικοινωνίας: 211 4034150

Υπεύθυνη προγράμματος