Εργοθεραπεία

H Εργοθεραπεία είναι μία εξειδικευμένη θεραπεία που έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει και να διατηρήσει τις ικανότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων.

Η εργοθεραπεία εμπλέκει την θεραπευτική χρήση της «εργασίας» και των δραστηριοτήτων παιχνιδιού με στόχο την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση των δυσκολιών που εμφανίζονται ή παρουσιάζονται λόγω:

Ποιο παιδί χρειάζεται εργοθεραπεία;

lamp

Η εργοθεραπεία κρίνεται απαραίτητη όταν το παιδί παρουσιάζει καθυστέρηση ή απόκλιση από την φυσιολογική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα το παιδί:

Ποιος είναι ο στόχος του εργοθεραπευτή;

Στόχος του εργοθεραπευτή είναι να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τους παρακάτω τομείς:
A. Αδρής κινητικότητας: Σ’ αυτόν τον τομέα ανήκουν δεξιότητες όπως η ισορροπία, ο συγχρονισμός χεριών- ποδιών, ο οπτικοκινητικός συντονισμός.
Για να ενισχυθούν αυτές οι δεξιότητες το παιδί εμπλέκεται σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν:
B. Λεπτής κινητικότητας: Σ’ αυτόν τον τομέα ανήκουν οι δεξιότητες που αφορούν την γραφή, την χρήση ψαλιδιού και τον χειρισμό μικρών αντικειμένων.
Για να ενισχυθούν οι ανωτέρω δεξιότητες ο εργοθεραπευτής μαζί με το παιδί εμπλέκονται σε δραστηριότητες που στοχεύουν:
Γ. Γνωστικών και Αντιληπτικών Λειτουργιών όπως η προσοχή, η μνήμη και η οπτική επεξεργασία.
Για να κατακτηθούν οι απαραίτητες δεξιότητες το παιδί απασχολείται σε δραστηριότητες:
Η ανάπτυξη των ανωτέρω δεξιοτήτων είναι σημαντική ώστε το παιδί να εκτελεί αυτόνομα και με επιτυχία δραστηριότητες της καθημερινής ζωής όπως:

Ποιά βασικά υλικά χρησιμοποιούνται στην εργοθεραπεία;

Η εργοθεραπεία περιλαμβάνει: