Πρώιμη Παρέμβαση

Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (2,5 έως 6 ετών) που παρουσιάζουν καθυστέρηση στον λόγο, κινητικά και αισθητηριακά ελλείμματα ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Στόχος ενός προγράμματος πρώιμης παρέμβασης είναι η ενίσχυση των γνωστικών, κοινωνικών και κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών καθώς και η ενίσχυση της συναισθηματικής τους ανάπτυξης.

Για να δομηθεί ένα πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης πρέπει αρχικά να εκτιμηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού και της οικογένειάς του.

Τα προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης είναι ατομικά ή ομαδικά (2-3 άτομα) ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού.

books-apple

Ένα πρόγραμμα παρέμβασης μπορεί να περιλαμβάνει εβδομαδιαίο πρωινό πρόγραμμα, κατ’ οίκον συνεδρίες καθώς και απογευματινές συναντήσεις στο κέντρο.

Η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου προγράμματος βασίζεται στην συνεχή επικοινωνία του θεραπευτικού προσωπικού του κέντρου μας με τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς των υπολοίπων πλαισίων στα οποία δραστηριοποιείται το παιδί (σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.α.).