Ψυχολογική Υποστήριξη

Είναι αρκετά συνηθισμένο κατά την διάρκεια της ανάπτυξης τους, τα παιδία να παρουσιάζουν προβλήματα στην συμπεριφορά τους ή στην διαχείριση των συναισθημάτων τους. Είναι πιθανό τέτοιου είδους προβλήματα να είναι παροδικά. Αν όμως επιμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε μπορεί να χρειαστεί η βοήθεια ενός παιδοψυχολόγου ή ειδικού ψυχικής υγείας.

Ο παιδοψυχολόγος καλείται να διαχειριστεί δυσκολίες παιδιών και εφήβων μέχρι την ηλικία των 18 ετών.

Στόχος του παιδοψυχολόγου είναι η δημιουργίας μίας σχέσης εμπιστοσύνης με το παιδί που θα βασίζεται στην αποδοχή και την σταθερότητα. Στα πλαίσια μίας τέτοιας σχέσης το παιδί θα μπορέσει να εκφράσει τα συναισθήματά του, τους φόβους και τις ανησυχίες του.

bullet-paper

Στην Ενθάρρυνση ο παιδοψυχολόγος διαθέτει καίριο ρόλο καθώς δεν προσφέρει συμβουλευτική μόνο στους γονείς και τα παιδιά αλλά και στους υπόλοιπους θεραπευτές του κέντρου μας. Η συνεργασία μεταξύ των θεραπευτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση των θεραπευτικών προγραμμάτων.