Συμβουλευτική γονέων

Tί σημαίνει ο όρος «Συμβουλευτική»;

Συμβουλευτική ονομάζεται η διαδικασία μέσω της οποίας ένας σύμβουλος (ειδικευμένος επαγγελματίας) βοηθά ένα άτομο (το συμβουλευόμενο) να επιλύσει προβλήματα της καθημερινής ζωής και να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Η Συμβουλευτική Διαδικασία βασίζεται κυρίως στην θέληση του ατόμου για προσωπική αναζήτηση. Στόχος του συμβούλου δεν είναι να μεταδώσει συμβουλές αλλά να βοηθήσει το άτομο να διερευνήσει τον εαυτό του και να προσδιορίσει τα προβλήματα που τον απασχολούν.

Ο σύμβουλος μαζί με τον συμβουλευόμενο δημιουργούν από κοινού μία ισότιμη και ειλικρινή σχέση, μέσα στην οποία ο σύμβουλος αντιμετωπίζει το συμβουλευόμενο ως ένα άτομο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει και να επιλύσει το ίδιο τα προβλήματα που το απασχολούν.

 

Τι είναι η Συμβουλευτική Γονέων;

Στην περίπτωση αυτή ο γονέας (συμβουλευόμενος) απευθύνεται σε ένα εξειδικευμένο επαγγελματία (σύμβουλο) ώστε να ζητήσει την υποστήριξη του σε θέματα που αφορούν το παιδί του ή την σχέση μεταξύ συζύγων.

Μερικές φορές, οι σύζυγοι διαφωνούν μεταξύ τους για θέματα που αφορούν το παιδί ή τους γονεϊκούς τους ρόλους. ΟΙ διαφωνίες αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλότητα των σχέσεών τους με το παιδί τους.

glasses

Η επαφή με έναν ειδικό ψυχικής υγείας μπορεί να βοηθήσει το γονέα να κατανοήσει τη συμπεριφορά του παιδιού του, να διαχειριστεί καλύτερα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των συζύγων στο σπίτι και να βελτιώσει την επικοινωνία του με το παιδί.