Υποστήριξη στην εκμάθηση
Αγγλικής γλώσσας

Τα αγγλικά σε αντίθεση με τα ελληνικά είναι μία αδιαφανής γλώσσα, δηλαδή δεν γράφουμε πάντα ό,τι ακούμε και δεν διαβάζουμε πάντα ό,τι βλέπουμε. Η αγγλική γλώσσα διαθέτει 26 γράμματα και 44 ήχους ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει πληθώρα ανώμαλων λέξεων, γραμματικών εξαιρέσεων και φωνολογικών ιδιαιτεροτήτων. Κατανοούμε λοιπόν πόσο πολύπλοκη είναι η εκμάθηση για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να παρουσιάσει στα αγγλικά τις ίδιες δυσκολίες που παρουσιάζει και στην μητρική του γλώσσα. Συγκεκριμένα:

Στην ανάγνωση:

Στην γραπτή έκφραση:

lamp

Στην ερώτηση μπορούν τα παιδιά με δυσλεξία – ειδικές μαθησιακές δυσκολίες - να μάθουν αγγλικά η απάντηση είναι: ΝΑΙ

Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί του κέντρου μας γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της αγγλικής γλώσσας εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας που βασίζονται στα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού και στις ιδιαίτερες ανάγκες του.
Οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους στηρίζεται η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας είναι οι εξής:
certification

Το βασικό κλειδί για την επιτυχή εκμάθηση της αγγλική γλώσσας:
Οι ευχάριστες δραστηριότητες

Το καθε παιδί έχει τα δικά του ενδιαφέροντα τα οποία θα πρέπει να αξιοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος ώστε το μάθημα να γίνεται πιο μεταδοτικό και διασκεδαστικό και να επιτυγχάνεται η κατανόηση και η αφομοίωση της γνώσης.