Υποστήριξη στην εκμάθηση
Αγγλικής γλώσσας

Τα αγγλικά σε αντίθεση με τα ελληνικά είναι μία αδιαφανής γλώσσα, δηλαδή δεν γράφουμε πάντα ό,τι ακούμε και δεν διαβάζουμε πάντα ό,τι βλέπουμε. Η αγγλική γλώσσα διαθέτει 26 γράμματα και 44 ήχους ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει πληθώρα ανώμαλων λέξεων, γραμματικών εξαιρέσεων και φωνολογικών ιδιαιτεροτήτων. Κατανοούμε λοιπόν πόσο πολύπλοκη είναι η εκμάθηση για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να παρουσιάσει στα αγγλικά τις ίδιες δυσκολίες που παρουσιάζει και στην μητρική του γλώσσα. Συγκεκριμένα:

Στην ανάγνωση:

 • Διαβάζει αργά- δεν χρωματίζει τη φωνή του.
 • Δυσκολεύεται να διακρίνει γράμματα που μοιάζουν μεταξύ τους (b-d, p-q, m-n).
 • Δεν ακολουθεί τα σημεία στίξης.
 • Παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόηση κειμένου.
 • Προσθέτει και παραλείπει γράμματα ή αντικαθιστά φθόγγους όταν διαβάζει.
 • Δυσκολεύεται να διαβάσει συμπλέγματα γραμμάτων (ch, sh, thr).

Στην γραπτή έκφραση:

 • Συγχέει ακουστικά παρόμοιες λέξεις (met-men).
 • Παραλείπει ή προσθέτει γράμματα και συλλαβές (read- red, lake- lak).
 • Αντικαθιστά φθόγγους που μοιάζουν ακουστικά (b-d).
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει την συντακτική δομή μιας πρότασης ώστε να την αποδώσει σωστά στο γραπτό λόγο.Δυσκολεύεται να κατανοήσει την συντακτική δομή μιας πρότασης ώστε να την αποδώσει σωστά στο γραπτό λόγο.
lamp

Στην ερώτηση μπορούν τα παιδιά με δυσλεξία – ειδικές μαθησιακές δυσκολίες - να μάθουν αγγλικά η απάντηση είναι: ΝΑΙ

Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί του κέντρου μας γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της αγγλικής γλώσσας εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας που βασίζονται στα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού και στις ιδιαίτερες ανάγκες του.
Οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους στηρίζεται η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας είναι οι εξής:
 • Δραστηριότητες για την ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης.
 • Συστηματική εξάσκηση για την ενίσχυση της οπτικής και ακουστικής μνήμης.
 • Δραστηριότητες που βοηθούν στην εκμάθηση της ορθογραφίας των νέων λέξεων (π.χ. πλαστελίνη, δραστηριότητες με χάρτινα ποτήρια, επιτραπέζια παιχνίδια κ.α.)
 • Εναλλαγή δραστηριοτήτων που επαναλαμβάνονται σε κάθε ενότητα ώστε ο μαθητής να εξοικειωθεί με τα συγκεκριμένα tasks και να γνωρίζει με τι ακριβώς θα καταπιάνεται σε κάθε μία από τις ενότητες του βιβλίου.
 • Σταδιακός εμπλουτισμός του λεξιλογίου.
 • Καλλιέργεια της αναγνωστικής ικανότητας με αυξανόμενης έκτασης κειμενάκια.
 • Δραστηριότητες για ανάπτυξη του προφορικού λόγου βασισμένες στο υλικό της κάθε ενότητας.
 • Παρουσίαση βασικών γραμματικών φαινομένων που απαιτείται να γνωρίζουν οι αρχάριοι μαθητές με την ολοκλήρωση του πρώτου επιπέδου.
certification

Το βασικό κλειδί για την επιτυχή εκμάθηση της αγγλική γλώσσας:
Οι ευχάριστες δραστηριότητες

Το καθε παιδί έχει τα δικά του ενδιαφέροντα τα οποία θα πρέπει να αξιοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος ώστε το μάθημα να γίνεται πιο μεταδοτικό και διασκεδαστικό και να επιτυγχάνεται η κατανόηση και η αφομοίωση της γνώσης.