Υποστήριξη σε σχολικά
μαθήματα

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν αδυναμίες σε βασικές δεξιότητες μάθησης (μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή, αντίληψη) που τα εμποδίζουν να αποδώσουν επαρκώς στο σχολείο. Συνήθως δίνουν την εικόνα μαθητών που είναι υπερκινητικοί, παρορμητικοί, με δυσκολίες στην επεξεργασία προφορικών οδηγιών και την λογική οργάνωση πληροφοριών.

Εμφανίζουν αργή και χωρίς ρυθμό ανάγνωση. Κατά την διάρκεια της ανάγνωσης τους παραλείπουν γράμματα, συλλαβές ακόμα και ολόκληρες λέξεις, δεν τηρούν τα σημεία στίξης ενώ συχνά χάνουν την σειρά στην οποία βρίσκονται. Πολλές φορές διαβάζουν μόνο την αρχική συλλαβή μίας λέξης και έπειτα προσθέτουν δικές τους καταλήξεις. Τέλος, λόγω των αναγνωστικών τους δυσκολιών, τι περισσότερες φορές δεν καταφέρνουν να κατανοήσουν το περιεχόμενο του κειμένου που διαβάζουν.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολεύονται να επεξεργαστούν πολυψήφιους αριθμούς, να κάνουν κάθετες πράξεις και συνήθως ξεκινούν ανάποδα τον πολλαπλασιασμό. Η αδύνατη λεκτική τους μνήμη (δυσκολία συγκρότησης μαθητικών όρων), τα εμποδίζει να συγκρατήσουν τους όρους των μαθηματικών προβλημάτων γι’ αυτό και δυσκολεύονται να τα επιλύσουν με επιτυχία. Επίσης δυσκολεύονται στην προπαίδεια όπου επαναλαμβάνουν τους ίδιους αριθμούς. Λάθη κάνουν και στην αντιγραφή όπου παραλείπουν ή αντιστρέφουν αριθμούς.
Η οπτική εικόνα των γραπτών τους είναι «κακή». Κάνουν δυσανάγνωστα γράμματα (πολύ μεγάλα – πολύ μικρά), πολλά ορθογραφικά λάθη και συχνά παρουσιάζουν γραπτά με πολλές μουτζούρες. Δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τις γραμμές του τετραδίου και συχνά κολλάνε τις λέξεις μεταξύ τους. Παραλείπουν τους τόνους, αντιστρέφουν γράμματα (πχ. καρέλκα αντί για καρέκλα), γράφουν καθρεπτικά (ε – 3, ρ – 9) και τείνουν να μην χρησιμοποιούν τα κεφαλαία γράμματα. Γενικότερα παρουσιάζουν δυσκολίες στις δεξιότητες γραφής που συνδέονται με τον οπτικο – κινητικό συντονισμό ( βλέπω – γράφω).
Η δευτέρα δημοτικού είναι η καθοριστική τάξη για τον εντοπισμό των παραπάνω δυσκολιών που παρεμποδίζουν την διαδικασία μάθησης. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η πρώιμη παρέμβαση είναι καίρια σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών αυτών διευκολύνει την διαδικασία της αποκατάστασης και μειώνει την πιθανότητα απογοήτευσης του μαθητή από την σχολική του επίδοση. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν τις ανωτέρω αδυναμίες τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς οι αδυναμίες αυτές μπορεί να βελτιώνονται με την κατάλληλη παρέμβαση αλλά ποτέ δεν εξαλείφονται πλήρως.
bullet-paper

Στο κέντρο μας λειτουργούν εξατομικευμένα προγράμματα μελέτης τόσο γα μαθητές δημοτικού όσο και για μαθητές λυκείου και γυμνασίου. Δάσκαλοι, φιλόλογοι και μαθηματικοί με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες, είναι παρόντες ώστε σε συνεργασία με τους γονείς αλλά και τους δασκάλους των μαθητών να εφαρμόσουν το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης.

Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί του κέντρου μας γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της αγγλικής γλώσσας εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας που βασίζονται στα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού και στις ιδιαίτερες ανάγκες του.
Οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους στηρίζεται η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας είναι οι εξής: